O BaLashevichima:

02/06/2009 22:46

Balaševi su navek bili čestita familija...
Nit` su robijali nit` ratovali
U Novome Sadu su dokle god dopiru crkvene knjige...
U Gladnom sokaku imali su kuću sa sunčane strane,
od osamsto devedeset šeste...
Ondak su preko puta udarili temelj novoj sa šest pendžera...
Pokojni majstor Uroš je baš pek`o dudovaču,
pa mu je severni zid malo pobeg`o...
Nikad skroz, hvala bogu...
U toj kući sad sretno živi vec peta generacija...
To je nekad bila Kamberova 18...
A od rata je Jovana Cvijića 33...

© 2008 All rights reserved.

Make a free websiteWebnode